#5 2020

Кутадгу Билиг и его духовно-культурная ценность

Sonuç

Kutadgu Bilig'in başından sonuna kadar müellifin sadelik ve mütevazılık, şefkatli olma gibi değerli düşünceleri birkaç defa tekrarlanmaktadır. Aynı zamanda, insanın insanî vasıflarına has gönlü genişliği, sabrı vb çok sayıda güzel davranışların üstünlüğünü dile getirerek, övünmeyi, aceleciliği, cimriliği vb özellikleri ise aksi huylu insanların huyu olarak vurgular. Fikir adamı, büyüklere saygı duyma gibi güzel hasletlerin evvela ailede, ana-babanın talim-terbiyesiyle şekilleneceğine özellikle vurgu yapmaktadır. Aile kurma, çocuk sahibi olma insan hayatında büyük mutluluk demektir. Çocuk sahibi olduktan sonra, anne-babanın örnek davranış sergilemeleri gerekli. Bu geleneksel edep-erkan yolunu öne çıkaran müellif, düşünceye önem veren ana-babadan talim-terbiye alan çocukların mutlu olacağını, çocuklarının akıllı-uslu olmasını isteyen anne-baba onlara küçüklükten itibaren talim-terbiye vermesinin zaruri olduğuna özellikle vurgulamıştır.

8 — 2020
Автор:
Сайфулла Абдуллаев, Иссык-Кульский государственный университет, Каракол, Кыргызстан